Constructions and Structural Elements

9 products
Sort:
Filter by product type:
SIT 24-610010, Puun rakenne ja sahaus
SIT 24-610010, Puun rakenne ja sahaus
No description in English available

Read more >
Published: 01.09.2005
Languages: Finnish
Product type: Information sheets
25,61 €
RIL 195-4-2005 Rakenteellinen paloturvallisuus IV - Pysäköintilaitokset
Publishing company: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y.
Published: 2005
Languages: Finnish
Product type: Books
75 €
RIL 201-4-2017 Rakenteiden vaurionsietokyvyn varmistaminen onnettomuustilanteessa
Publishing company: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL
Published: 2017
Languages: Finnish
Product type: Books
74 €
RIL 205-2-2019 Puurakenteiden palomitoitus. Eurokoodi
Publishing company: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y.
Published: 2019
Product type: Books
69 €
RIL 236-2006 Satamalaitureiden kunnonhallinta. (Venäjänkielinen)
Publishing company: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry
Published: 2008
Languages: Russian
Product type: Books
62 €
RIL 270-2018 Palokatkojen suunnittelu, toteutus ja huolto
Published: 15.03.2018
Product type: Books
87 €
RIL 271-2019 Teräsrakenteisten tukiseinien rakenteellinen mitoitus
Publishing company: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y.
Published: 2019
Product type: Books
80 €
RIL 236-2006 Satamalaitureiden kunnonhallinta
RIL 236-2006 Satamalaitureiden kunnonhallinta
No description in English available

Read more >
Publishing company: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry
Published: 2006
Languages: Finnish
Product type: Books
99 €
Så byggdes husen 1880-2000: arkitektur, konstruktion och material i våra flerbostadshus under 120 år
Så byggdes husen 1880-2000: arkitektur, konstruktion och material i våra flerbostadshus under 120 år
De bostadshus som idag finns i våra städer och tätorter är till den allra största delen byggda under perioden 1880–2000. ...

Read more >
Authors: Björk, Cecilia; Kallstenius, Per; Reppen, Laila
Publishing company: Formas
Published: 2008
Languages: Swedish
Product type: Books
69 €