Building Design

13 products
Sort:
Filter by product type:
Ansvarsfördelningstabellen för bostadsaktiebolag 2019 – till aktieägare och boende
Ansvarsfördelningstabellen för bostadsaktiebolag 2019 – till aktieägare och boende
Ansvarsfördelningtabellen för bostadsaktiebolag 2014 anger mer specifikt hur underhållsansvaret för lägenhetens olika ...

Read more >
Publishing company: Finlands Fastighetsförbund och Kiinteistöliitto Uusimaa
Published: 2019
Languages: Swedish
Product type: Books
19,50 €
RT 11-10781 sv, Att ansöka om tillstånd för byggande
Published: 01.09.2003
Languages: Swedish
Product type: Information sheets
35,50 €
Bolagsstämma - Information för aktieägare i husbolag
Bolagsstämma - Information för aktieägare i husbolag
Varför lönar det sig att delta i bolagsstämman? Hur förbereda sig för beslutsfattande och hur påverkar på bolagstämman? ...

Read more >
Publishing company: Fastighetsförvaltningförbundet, Isännöntiliitto
Published: 2012
Languages: Swedish
Product type: Books
5 €
Elinstallationsteknik
Elinstallationsteknik
Boken behandlar tekniska ritningar, grunderna i installation av elmaterial, elkopplare och skyddsanordningar, krets- och ...

Read more >
Authors: Ahoranta, Jukka
Publishing company: Utbildningsstyrelsen
Published: 2014
Languages: Swedish
Product type: Books
59 €
RT 10-10827 sv, Förteckning över uppgifter inom bostadsplanering PS ARK GEO RAK LVI SÄH
Published: 16.05.2006
Languages: Swedish
Product type: Information sheets
35,50 €
Inomhusinstallationer
Inomhusinstallationer
Boken tar upp kopplingsanordningar, elritningar, elinstallationer samt tryggt arbete och en trygg arbetsmiljö. Materialet ...

Read more >
Authors: Ahoranta,Jukka
Publishing company: Utbildningsstyrelsen
Published: 2008
Languages: Swedish
Product type: Books
53 €
KH 05-00478 sv, Inspektion och iståndsättning av skyddsrum av skyddsklass S1 av armerad betong
KH 05-00478 sv, Inspektion och iståndsättning av skyddsrum av skyddsklass S1 av armerad betong
Denna anvisning behandlar inspektion av ett nytt skyddsrum och inspektion och iståndsättning av ett skyddsrum som är i bruk ...

Read more >
Published: 18.10.2012
Languages: Swedish
Product type: Information sheets
23,50 €
SFS 6002 i praktiken
SFS 6002 i praktiken
Om du är ledaren för elarbeten i företaget, ansvarar du för att olika anvisningar utarbetas och att säkra arbetsomständigheter ...

Read more >
Publishing company: Sähköinfo Oy
Published: 2011
Languages: Swedish
Product type: Books
28,60 €
RT 92-11083 sv, Skyddsrum av skyddsklass S1 av armerad betong
RT 92-11083 sv, Skyddsrum av skyddsklass S1 av armerad betong
I dessa RT-anvisningar presenteras planeringsanvisningar för skyddsrum av skyddsklass S1 av armerad betong. Anvisningarna ...

Read more >
Published: 24.05.2012
Languages: Swedish
Product type: Information sheets
90,10 €
Solvärmeboken
Solvärmeboken
Boken beskriver solvärmesystem som i första hand är lämpade för villamarknaden. På ett enkelt sätt presenteras olika systemlösningar, ...

Read more >
Authors: Andren, Lars
Publishing company: ICA Bokförlag
Published: 2007
Languages: Swedish
Product type: Books
26 €
RT 16-10699 sv, Uppgörande av entreprenadgränsbilaga, husbyggnad. YSE 1998 handling
Published: 01.09.2000
Languages: Swedish
Product type: Information sheets
61,60 €
Uträkning av våningsytan
Uträkning av våningsytan
Med den nya markanvändnings- och bygglagen (132/1999) ändras bestämmelserna om utränandet av våningsytan. Om detaljplan ...

Read more >
Publishing company: Rakennustieto Oy
Published: 2000
Languages: Swedish
Product type: Books
15 €
LVI 06-10502 sv, VVSE-anordningar i skyddsrum av skyddsklass S1 av armerad betong
Published: 29.10.2012
Languages: Finnish, Swedish
Product type: Information sheets
42,49 €